Woda źródłem życia

Realizując projekt edukacyjny uczestnicy postawili sobie za cel zdobyć informacje na temat wody analizując tę cząsteczkę jako związek chemiczny, a także jako substancję konieczną do życia na Ziemi. Jednym z celów było zrozumienie problemu dotyczącego ograniczonej ilości zasobów wody pitnej na świecie, jej zanieczyszczeń oraz ochrony. Dla uczestników projektu  istotnym celem było przekazanie idei tego przesłania całej społeczności szkolnej, co miało miejsce podczas Festiwalu Nauki.  Rezultaty swojej pracy umieścili w prezentacji multimedialnej.