SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny 19,20 stycznia 2019 r.

Wyjazd studyjny – warsztaty – „Droga ku przyszłości, podróż w głąb siebie”