Koła naukowe

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych – kołach naukowych zgodnie ze strategią nauczania sprzyjającą nabywaniu i kształtowaniu kompetencji matematyczno – przyrodniczych, językowych, informatycznych i asocjacyjnych. Uczą się przez przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie i działanie.  W trakcie zajęć wykorzystywane są nowoczesne technologie TIK.

Koła Naukowe z biologii

0 komentarzy

Koła naukowe z języków obcych

0 komentarzy

Koła naukowe z informatyki

0 komentarzy

Koła naukowe z geografii

0 komentarzy

Koła naukowe z matematyki

 

0 komentarzy

Koło Naukowe z chemii

0 komentarzy