Projekty edukacyjne

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej biorą udział w projektach edukacyjnych. Zgodnie z metoda projektu wybierają temat/problem projektu, określają cele, planują etapy realizacji, wykonują działania z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności w praktyce, a na zakończenie przedstawiają osiągnięte rezultaty podczas Festiwalu Nauki.

Architektura Krajobrazu

0 komentarzy

Co kultura robi dla mnie, co ja robię dla kultury Działania artystyczne w przestrzeni lokalnej

0 komentarzy

Woda źródłem życia

Realizując projekt edukacyjny uczestnicy postawili sobie za cel zdobyć informacje na temat wody analizując tę cząsteczkę jako związek chemiczny, a także jako substancję konieczną do życia na Ziemi. Jednym z celów było zrozumienie problemu dotyczącegoContinue reading

0 komentarzy

Widowisko muzyczne – „A nadzieja znów wstąpi w nas”

Celem projektu było przygotowanie widowiska muzycznego na okoliczność wigilii szkolnej – animacja życia kulturalnego szkoły, podtrzymanie szkolnej tradycji, wzrost kompetencji kluczowych, zwłaszcza świadomości i ekspresji kulturalnej.

0 komentarzy

Wirtualna ścieżka dydaktyczna im. Czesława Tańskiego

Link do wirtualnej ścieżki dydaktycznej

0 komentarzy

Zdam maturę na 100%!

Celem projektu było przygotowanie do matury, wzrost kompetencji kluczowych, zwłaszcza porozumiewania się w języku ojczystym, umiejętności uczenia się, kompetencji społecznych i obywatelskich, świadomości i ekspresji kulturalnej.

0 komentarzy

Rośliny użytkowe Polski, Słowacji i Węgier

0 komentarzy

Bieg dla Niepodległej

Efektem projektu jest wystawa z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz przeprowadzenie „Biegu dla Niepodległej”.

0 komentarzy

Biotechnologia w kuchni

0 komentarzy

Festiwal Nauki

14 czerwca odbył się Festiwal Nauki zorganizowany w ramach projektu unijnego „Akademia Kompetencji”. Nauczyciele oraz uczniowie zaprezentowali 18 projektów edukacyjnych zrealizowanych w tym roku szkolnym. Najlepsze z nich zostały nagrodzone. I miejsce zajął projekt „KtoContinue reading

0 komentarzy