Organizacja Wigilii Szkolnej – „Skradzione Święta Bożego Narodzenia”