Widowisko muzyczne – „A nadzieja znów wstąpi w nas”

Celem projektu było przygotowanie widowiska muzycznego na okoliczność wigilii szkolnej – animacja życia kulturalnego szkoły, podtrzymanie szkolnej tradycji, wzrost kompetencji kluczowych, zwłaszcza świadomości i ekspresji kulturalnej.